Samarbetsprojekt

Flexibilitet i praktiken.

Plexigrid och Falbygdens Energi Nät löser kapacitetsutmaningen i elnätet tillsammans.

På denna sida kommer vi löpande publicera nyheter och publikationer från projektet Flexibilitet i praktiken.

(2022-12-15) Falbygdens Energi Nät och Plexigrid kapar väntetiden för att ansluta till elnätet

Falbygdens Energi Nät och Plexigrid startar upp ett samarbete för att öka takten på nätanslutningar av industri, förnybar energi och elbilsladdning i Falbygden genom digitala lösningar.

Men digitala lösningar kan man enklare och snabbare göra anslutningar till elnätet, med hjälp av kunderna egen flexibilitet och batterier. Genom att använda data från smarta elmätare som redan idag finns hos alla kunder, får Falbygdens Energi Nät bättre kunskap om situationen i elnätet. I dialog med kunderna kan de hitta nya möjligheter att göra inkopplingen till nätet tidigare än vad de annars skulle klara av. Den utmaning som Falbygdens Energi Nät har idag är att förfrågningar om nätanslutning tar lång tid att hantera, på grund av begränsningar hos andra nätägare som ligger utanför Falbygdens Energi Näts kontroll.

(Från vänster: Anders Nilsson – Affärsutveckling Plexigrid, John Johansson – Nätchef Falbygdens Energi Nät och Julius Lundqvist – Elkraftsingenjör Falbygdens Energi Nät)

Nya anslutningar av elintensiv industri, förnybar energiproduktion och elbilsladdare kan behöva vänta länge innan de får tillstånd att koppla upp sig. Elnätet blir i praktiken en flaskhals för energiomställningen. Detta hinder går att komma runt genom att i stället utnyttja befintligt elnät smartare. Nyttan är kortade ledtider och tydligare information kring förutsättningarna till de kunder som vill ansluta till elnätet.

”Plexigrids nuvarande lösning tillsammans med de funktioner vi gemensamt utvecklar i projektet kommer göra stor skillnad för oss både på ett strategiskt och operationellt plan. Vi kommer högst troligt hitta anslutningsmöjligheter inom befintliga abonnemang som vi annars inte hade kunnat göra”, kommenterar Falbygdens Energi Näts Elnätchef, John Johansson.

Plexigrids teknologi hjälper användare att visualisera, simulera och prognosticera energiflöden i elnät på ett mer detaljerat sätt, och med ökande mängd vindkraft, solpaneler, elbilsladdare och värmepumpar i elnätet blir detta viktigt. Systemet kan också användas för att ta fram bättre långsiktiga planer som framtidssäkrar att elnätet klarar energiomställningen och hjälper till att hålla ner kostnaderna för konsumenterna.

”Sverige har väldigt bra förutsättningar att vara ett föregångsland när det gäller effektivisering av våra elnät eftersom vi redan har en hög grad av digitalisering och god tillgång till data. Det gynnar både nätbolag, industri och konsumenter genom att minska nätkostnader och öka takten på energiomställningen. ”, säger Alberto Méndez, CEO Plexigrid.

Projektet, som kommer att pågå i ett och ett halvt år, är delfinansierat ifrån Energimyndigheten då resultatet och erfarenheterna bedöms ha goda möjligheter att kunna bidra till omställningen av energisystemet genom ökad flexibilitet och effektivare nyttjande av svenska elnät.

För mer information om projektet och för att ta del av framtida publikationer ifrån projektet besök: www.plexigrid.com/flexibilitetipraktiken

Om Falbygdens Energi Nät

Falbygdens Energi levererar el till drygt 17 000 kunder i Falköping med omnejd och använder ny teknik för att bidra till långsiktig hållbarhet på Falbygden. Elnätet är ca 240 mil långt vilket motsvarar sträckan mellan Falköping och Palermo på Sicilien. Det finns ovanligt mycket vindkraft anslutet till elnätet och de investerar kontinuerligt för att förbereda elnätet på mer förnyelsebar elproduktion som vind och sol. Redan nästa år planeras idrifttagning av ytterligare 20 MW förnybar produktion.

Om Plexigrid

Plexigrid är en teknikleverantör som utvecklar mjukvara för att effektivisera planering och drift av elnät på distributionsnivå. Plexigrids lösningar kan öka nyttjandegraden av nätet och frigöra kapacitet genom nyttjande av flexibilitet för att integrera mer förnybar energi, laddinfrastruktur, värmepumpar och energilager.  Bolaget är baserat i Gijón, Spanien och Stockholm, Sverige. Plexigrid grundades 2020 av Alberto Méndez, tidigare Regional CEO på Siemens-Gamesa och Head of Wind på Vattenfall; Rubén Medina, chef för teknik och konstruktion på OX2 och Vattenfall; och Pablo Arbóleya, professor i elkraftteknik vid universitetet i Oviedo.

Awards

2021 Radar Award for the Best Technology-Based Company.

Top 15 finalist in the global Free Electrons startup accelerator 2021.

Top 10 Future Grid challenger in Energy Tech Challengers 2022.

Winner of Emprende XXI Awards 2022 in Ciudad XXI category.

Challenge us!

Ready to see What's next?

Once you install Plexigrid, the amount of applications that can be created to extract value from such data, to resolve “impossible problems”, or to optimize your planning and operations is unlimited. Plexigrid is a customer centric organization and as such all our development efforts start with our customer’s needs and challenges.

Contact