Samarbetsprojekt

Flexibilitet i praktiken.

Plexigrid und Falbygdens Energi Nät löser kapacitetsutmaningen i elnätet tillsammans.

Im Rahmen dieser Veranstaltung werden öffentliche Vorträge und Veröffentlichungen aus dem Projekt "Flexibilitet i praktiken" veröffentlicht.

(2022-12-15) Falbygdens Energi Nät och Plexigrid kapar väntetiden för att ansluta till elnätet

Falbygdens Energi Nät och Plexigrid startar upp ett samarbete för att öka takten på nätanslutningar av industri, förnybar energi och elbilsladdning i Falbygden genom digitala lösningar.

Mit digitalen Lösungen kann man mit Hilfe von Kunden, die über eine hohe Flexibilität und einen hohen Batteriestand verfügen, den Stromverbrauch senken. Mit Hilfe von Daten aus intelligenten Stromversorgern, die heute bei allen Kunden vorhanden sind, kann Falbygdens Energi Nät die Situation im Stromnetz besser einschätzen. I dialog med kunderna kan de hitta nya möjligheter att göra inkopplingen till nätet tidigare än vad de annars skulle klara av. Den utmaning som Falbygdens Energi Nät har idag är att förfrågningar om nätanslutning tar lång tid att hantera, på grund av begränsningar hos andra nätägare som ligger utanför Falbygdens Energi Näts kontroll.

(Från vänster: Anders Nilsson - Affärsutveckling Plexigrid, John Johansson - Nätchef Falbygdens Energi Nät och Julius Lundqvist - Elkraftsingenjör Falbygdens Energi Nät)

Nya anslutningar av elintensiv industri, förnybar energiproduktion och elbilsladdare kan behöva vänta länge innan de får tillstånd att koppla upp sig. Elnätet blir i praktiken en flaskhals för energiomställningen. Detta hinder går att komma runt genom att i stället utnyttja befintligt elnät smartare. Nyttan är kortade ledtider och tydligare information kring förutsättningarna till de kunder som vill ansluta till elnätet.

"Plexigrids nuvarande lösning tillsammans med de funktioner vi gemensamt utvecklar i projektet kommer göra stor skillnad för oss både på ett strategiskt och operationellt plan. Vi kommer högst troligt hitta anslutningsmöjligheter inom befintliga abonnemang som vi annars inte hade kunnat göra", kommenterar Falbygdens Energi Näts Elnätchef, John Johansson.

Plexigrids teknologi hjälper användare att visualisera, simulera och prognosticera energiflöden i elnät på ett mer detaljerat sätt, och med ökande mängd vindkraft, solpaneler, elbilsladdare och värmepumpar i elnätet blir detta viktigt. Systemet kan också användas för att ta fram bättre långsiktiga planer som framtidssäkrar att elnätet klarar energiomställningen och hjälper till att hålla ner kostnaderna för konsumenterna.

"Sverige har väldigt bra förutsättningar att vara ett föregångsland när det gäller effektivisering av våra elnät eftersom vi redan har en hög grad av digitalisering och god tillgång till data. Det gynnar både nätbolag, industri och konsumenter genom att minska nätkostnader och öka takten på energiomställningen. ", säger Alberto Méndez, CEO von Plexigrid.

Projektet, som kommer att pågå i ett och ett halvt år, är delfinansierat ifrån Energimyndigheten då resultatet och erfarenheterna bedöms ha goda möjligheter att kunna bidra till omställningen av energisystemet genom ökad flexibilitet och effektivare nyttjande av svenska elnät.

Für weitere Informationen über das Projekt und für die Erstellung von Publikationen im Rahmen des Projekts besuchen Sie bitte: www.plexigrid.com/flexibilitetipraktiken

Über Falbygdens Energi Nät

Falbygdens Energi levererar el till drygt 17 000 kunder i Falköping med omnejd och använder ny teknik för att bidra till långsiktig hållbarhet på Falbygden. Elnätet är ca 240 mil långt vilket motsvarar sträckan mellan Falköping och Palermo på Sicilien. Det finns ovanligt mycket vindkraft anslutet till elnätet och de investerar kontinuerligt för att förbereda elnätet på mer förnyelsebar elproduktion som vind och sol. Redan nästa år planeras idrifttagning av ytterligare 20 MW förnybar produktion.

Om Plexigrid

Plexigrid ist eine technische Lösung, die es ermöglicht, die Planung und den Betrieb von Verteilern effektiv zu gestalten. Plexigrids lösningar kan öka nyttjandegraden av nätet och frigöra kapacitet genom nyttjande av flexibilitet för att integrera mer förnybar energi, laddinfrastruktur, värmepumpar och energilager. Bolaget är baserat i Gijón, Spanien och Stockholm, Sverige. Plexigrid grundades 2020 av Alberto Méndez, tidigare Regional CEO på Siemens-Gamesa och Head of Wind på Vattenfall; Rubén Medina, chef för teknik och konstruktion på OX2 och Vattenfall; och Pablo Arbóleya, professor i elkraftteknik vid universitetet i Oviedo.

Auszeichnungen

2021 Radar Award für das beste technologiebasierte Unternehmen.

Top-15-Finalist im weltweiten Free Electrons Startup Accelerator 2021.

Top-10-Challenger des Future Grid in Energy Tech Challengers 2022.

Gewinner der Emprende XXI Awards 2022 in der Kategorie Ciudad XXI.

Fordern Sie uns heraus!

Sind Sie bereit für den nächsten Schritt?

Sobald Sie Plexigrid installiert haben, ist die Zahl der Anwendungen, die aus solchen Daten einen Wert schöpfen, "unmögliche Probleme" lösen oder Ihre Planung und Ihren Betrieb optimieren können, unbegrenzt. Plexigrid ist ein kundenorientiertes Unternehmen und als solches beginnen alle unsere Entwicklungsbemühungen mit den Bedürfnissen und Herausforderungen unserer Kunden.

Kontakt